انجام کلیه کارهای هوشمند برقی

انجام کارهای برقی رستوران غار نمک

انجام کارهای برقی رستوران غار نمک

انجام کلیه کار های برقی ساختمانی

با مدیریت آقای مهندس مرتضی افکنده

انجام کلیه کار های برقی ساختمانی

رستوران غار نمک

رستوران غار نمک

انجام کلیه کارهای برقی هوشمند

اطلاعات بیشتر درباره مهندس

طراحی و اجرای سیم کشی ساختمان و منازل و دفاتر و کارخانجات طراحی و اجرای سیستم های هوشمند الکترونیکی جهت منازل و دفاتر   نصب انواع آیفون نصب دوربین های...

Our Client